You are here
Home > Books > Chapter 88. Presidents, Vice-Presidents, Prime Ministers, etc (Indian Polity & Constitution Summary Laxmikanth)

Chapter 88. Presidents, Vice-Presidents, Prime Ministers, etc (Indian Polity & Constitution Summary Laxmikanth)

Presidents, Vice-Presidents,
Prime Ministers, etc.

A. PRESIDENTS OF INDIA

NameTenure
1.Dr. Rajendra Prasad1950 – 1962
2.Dr. Sarvepalli Radhakrishnan1962 – 1967
3.Dr. Zakir Husain1967 – 1969 (Died)
4.Varahagiri Venkatagiri1969 – 1969 (Acting)
5.Justice Mohammad Hidayatullah1969 – 1969 (Acting)
6.Varahagiri Venkatagiri1969 – 1974
7.Fakhruddin Ali Ahmed1974 – 1977 (Died)
8.B.D. Jatti1977 – 1977 (Acting)
9.Neelam Sanjiva Reddy1977 – 1982
10.Giani Zail Singh1982 – 1987
11.R. Venkataraman1987 – 1992
12.Dr. Shanker Dayal Sharma1992 – 1997
13.K.R. Narayanan1997 – 2002
14.Dr. A.P.J. Abdul Kalam2002 – 2007
15.Smt. Pratibha Patil2007 – 2012
16.Pranab Mukherjee2012 – till date

B. VICE-PRESIDENTS OF INDIA

NameTenure
1.Dr.Sarvepalli Radhakrishnan1952 – 1962
2.Dr. Zakir Husain1962 – 1967
3.Varahagiri Venkatagiri1967 – 1969
4.Gopal Swarup Pathak1969 – 1974
5.B.D. Jatti1974 – 1979
6.Justice Mohammad Hidayatullah1979 – 1984
7.R. Venkataraman1984 – 1987
8.Dr. Shanker Dayal Sharma1987 – 1992
9.K.R. Narayanan1992 – 1997
10.Krishan Kant1997 – 2002
(Died)
11.Bhairon Singh Shekhawat2002 – 2007
12.Mohammed Hamid Ansari2007 – 2012
13.Mohammed Hamid Ansari2012 – till date

C. PRIME MINISTERS OF INDIA

NameTenure
1.Jawaharlal Nehru1947 – 1964 (Died)
2.Gulzari Lal Nanda1964 – 1964 (Acting)
3.Lal Bahadur Shastri1964 – 1966 (Died)
4.Gulzari Lal Nanda1966 – 1966 (Acting)
5.Indira Gandhi1966 – 1977
6.Morarji Desai1977 – 1979
7.Charan Singh1979 – 1980
8.Indira Gandhi1980 – 1984 (Died)
9.Rajiv Gandhi1984 – 1989
10.Vishwanath Pratap Singh1989 – 1990
11.Chandra Shekhar1990 – 1991
12.P.V. Narasimha Rao1991 – 1996
13.Atal Bihari Vajpayee1996 – 1996
(For 16 Days)
14.H.D. Deve Gowda1996 – 1997
15.I.K. Gujral1997 – 1998
16.Atal Bihari Vajpayee1998 – 1999
17.Atal Bihari Vajpayee1999 – 2004
18.Dr. Manmohan Singh2004 – 2009
19.Dr. Manmohan Singh2009 – 2014
20.Narendra Modi2014 – till date

D. DEPUTY PRIME MINISTERS

NameTenure
1.Sardar Vallabhbhai Patel1947 – 1950
2.Morarji Desai1967 – 1969
3.Charan Singh and Jagjivan Ram (jointly)1977 – 1979
4.Y.B. Chavan1979 – 1980
5.Devi Lal1989 – 1990
6.Devi Lal1990 – 1991
7.L.K. Advani2002 – 2004

E. UNION FINANCE MINISTERS

NameTenure
1.R.K. Shanmukham Chetty1947 – 1949
­2.John Mathai1949 – 1951
­­3.C.D. Deshmukh1951 – 1957
­­4.T.T. Krishnamachari1957 – 1958
­5.Jawaharlal Nehru1958 – 1959
­­6.Morarji Desai1959 – 1964
­­7.T.T. Krishnamachari1964 – 1966
­­8.Sachindra Chowdhury1966 – 1967
­9.Morarji Desai1967 – 1970
­­10.Indira Gandhi1970 – 1971
­11.Y.B. Chavan1971 – 1975
­12.C. Subramaniam1975 – 1977
­13.H.M. Patel1977 – 1978
­14.Charan Singh1979 – 1980
­15.R. Venkataraman1980 – 1982
­16.Pranab Mukherjee1982 – 1985
17.V.P. Singh1985 – 1987
18.N.D. Tiwari1988 – 1989
­19.S.B. Chavan1989 – 1990
­­20.Madhu Dandavate1990 – 1991
­21.Yashwant Sinha1991 – 1991
­22.Manmohan Singh1991 – 1996
­23.P. Chidambaram1996 – 1998
24.Yashwant Sinha1998 – 2002
25.Jaswant Singh2002 – 2004
26.P. Chidambaram2004 – 2008
27.Pranab Mukherjee2009 – 2012
28.P. Chidambaram2012 – 2014
29.Arun Jaitley2014 – till date

F. SPEAKERS OF THE LOK SABHA

NameTenure
1.Ganesh Vasudev Mavalankar1952 – 1956 (Died)
2.M. Ananthasayanam Ayyangar1956 – 1962
3.Hukam Singh1962 – 1967
4.Neelam Sanjiva Reddy1967 – 1969 (Resigned)
5.Gurdial Singh Dhillon1969 – 1975 (Resigned)
6.Bali Ram Bhagat1976 – 1977
7.Neelam Sanjiva Reddy1977 – 1977 (Resigned)
8.K.S. Hegde1977 – 1980
9.Bal Ram Jakhar1980 – 1989
10.Rabi Ray1989 – 1991
11.Shivraj V. Patil1991 – 1996
12.P.A. Sangma1996 – 1998
13.G.M.C. Balayogi1998 – 2002 (Died)
14.Manohar Gajanan Joshi2002 – 2004
15.Somnath Chatterjee2004 – 2009
16.Ms. Meira Kumar2009 – 2014
17.Ms. Sumitra Mahajan2014 – till date

G. CHIEF JUSTICES OF INDIA

NameTenure
1.Harilal J. Kania1950 – 1951
2.M. Patanjali Sastri1951 – 1954
3.M.C. Mahajan1954 – 1954
4.B.K. Mukherjea1954 – 1956
5.S.R. Das1956 – 1959
6.B.P. Sinha1959 – 1964
7.P.B. Gajendragadkar1964 – 1966
8.A.K. Sarkar1966 – 1966
9.K. Subba Rao1966 – 1967
10.K.N. Wanchoo1967 – 1968
11.M. Hidayatullah1968 – 1970
12.J.C. Shah1970 – 1971
13.S.M. Sikri1971 – 1973
14.A.N. Ray1973 – 1977
15.M.H. Beg1977 – 1978
16.Y.V. Chandrachud1978 – 1985
17.P.N. Bhagwati1985 – 1986
18.R.S. Pathak1986 – 1989
19.E.S. Venkataramaiah1989 – 1989
20.S. Mukherjee1989 – 1990
21.Ranganath Mishra1990 – 1991
22.K.N. Singh1991 – 1991
23.M.H. Kania1991 – 1992
24.L.M. Sharma1992 – 1993
25.M.N. Venkatachalaiah1993 – 1994
26.A.M. Ahmadi1994 – 1997
27.J.S. Verma1997 – 1998
28.M.M. Punchhi1998 – 1998
29.A.S. Anand1998 – 2001
30.S.P. Bharucha2001 – 2002
31.B.N. Kirpal2002 – 2002
32.G.B. Pattanaik2002 – 2002
33.V.N. Khare2002 – 2004
34.S. Rajendra Babu2004 – 2004
35.R.C. Lahoti2004 – 2005
36.Y.K. Sabharwal2005 – 2007
37.K.G. Balakrishnan2007 – 2010
38.S.H. Kapadia2010 – 2012
39.Altamas Kabir2012 – 2013
40.P. Sathasivam2013 – 2014
41.R.M. Lodha2014 – 2014
42.H.L. Dattu2014 – 2015
43.T.S. Thakur2015 – till date

H. CHIEF ELECTION COMMISSIONERS OF INDIA

NameTenure
1.Sukumar Sen1950 – 1958
2.K.V.K. Sundaram1958 – 1967
3.S.P. Sen Verma1967 – 1972
4.Dr. Nagendra Singh1972 – 1973
5.T. Swaminathan1973 – 1977
6.S.L. Shakdhar1977 – 1982
7.R.K. Trivedi1982 – 1985
8.R.V.S. Peri Sastri1986 – 1990
9.Smt. V.S. Rama Devi1990 – 1990
10.T.N. Seshan1990 – 1996
11.M.S. Gill1996 – 2001
12.J.M. Lyngdoh2001 – 2004
13.T.S. Krishna Murthy2004 – 2005
14.B.B. Tandon2005 – 2006
15.N. Gopalaswamy2006 – 2009
16.Naveen Chawla2009 – 2010
17.S.Y. Quraishi2010 – 2012
18.V.S. Sampath2012 – 2015
19.H.S. Brahma2015 – 2015
20.Nasim Zaidi2015 – till date

I. CHAIRMEN OF THE UPSC

NameTenure
1.Sir Ross Barker1926 – 1932
2.Sir David Petrie1932 – 1936
3.Sir Eyre Gorden1937 – 1942
4.Sir F.W. Robertson1942 – 1947
5.H.K. Kripalani1947 – 1949
6.R.N. Banerjee1949 – 1955
7.N. Govindarajan1955 – 1955
8.V.S. Hejmadi1955 – 1961
9.B.N. Jha1961 – 1967
10.K.R. Damle1967 – 1971
11.R.C.S. Sarkar1971 – 1973
12.Dr. A.R. Kidwai1973 – 1979
13.Dr. M.L. Shahare1979 – 1985
14.H.K.L. Capoor1985 – 1990
15.J.P. Gupta1990 – 1992
16.Smt. R.M. Bathew (Kharbuli)1992 – 1996
17.S.J.S. Chhatwal1996 – 1996
18.J.M. Qureshi1996 – 1998
19.Lt. Gen. (Retd.) Surinder Nath1998 – 2002
20.P.C. Hota2002 – 2003
21.Mata Prasad2003 – 2005
22.Dr. S.R. Hashim2005 – 2006
23.Gurbachan Jagat2006 – 2007
24.Subir Dutta2007 – 2008
25.D.P. Agrawal2008 – 2014
26.Smt. Rajni Razdan2014 – 2014
27.Deepak Gupta2014 – till date

J. COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERALS OF INDIA

NameTenure
1.V. Narhari Rao1948 – 1954
2.A.K. Chanda1954 – 1960
3.SH. A.K. Roy1960 – 1966
4.S. Ranganathan1966 – 1972
5.A. Baksi1972 – 1978
6.Gian Prakash1978 – 1984
7.T.N. Chaturvedi1984 – 1990
8.C.G. Somiah1990 – 1996
9.V.K. Shunglu1996 – 2002
10.V.N. Kaul2002 – 2008
11.Vinod Rai2008 – 2013
12.Shashi Kant Sharma2013 – till date

K. ATTORNEY – GENERALS OF INDIA

NameTenure
1.M.C. Setalvad1950 – 1963
2.C.K. Daphtary1963 – 1963
3.Niren De1968 – 1977
4.S.V. Gupte1977 – 1979
5.L.N. Sinha1979 – 1983
6.K. Parasaran1983 – 1989
7.Soli J.Sorabjee1989 – 1990
8.G. Ramaswamy1990 – 1992
9.Milon K. Banerjee1992 – 1996
10.Ashok K. Desai1996 – 1998
11.Soli J. Sorabjee1998 – 2004
12.Milon K. Banerjee2004 – 2009
13.Goolam E. Vahanvati2009 – 2014
15.Mukul Rohatgi2014 – till date

Leave a Reply

Top
error: Content is protected !!